CONDIȚII GENERALE DE CUMPĂRARE ȘI PLATĂ

Începerea executării prezentei comenzi implică faptul că furnizorul acceptă pur și simplu, fără nicio rezervă, toate condițiile generale următoare, precum și condițiile speciale incluse în prezenta comandă.


ACUZAȚIE DE RECEPȚIE A COMENZII – Toate rezervele de orice fel făcute de un furnizor pe o confirmare de primire trebuie să fie acceptate în scris de către noi, în caz contrar aceste rezerve vor fi considerate ca fiind inexistente și pot duce la anularea unei comenzi de achiziție. Nu se poate face nicio modificare a termenilor și specificațiilor comenzii în timpul execuției sau fabricării fără acordul nostru prealabil sau în scris, iar orice modificare făcută fără acord va da dreptul societății noastre să refuze livrarea.


TERMEN DE LIVRARE ȘI EXPEDITARE – Termenul de livrare menționat pe formularul nostru de comandă este imperativ. În cazul în care aceasta nu poate fi menținută, furnizorul trebuie să ne notifice imediat ce se stabilește cauza întârzierii. De asemenea, acesta trebuie să ne informeze, cu cel puțin 15 zile înainte, cu privire la orice imposibilitate de a respecta data de livrare stabilită, sub sancțiunea de a fi facturat imediat pentru costul șomajului tehnic rezultat din această întârziere. În cazul unei întârzieri a termenelor de livrare indicate în comandă, chiar dacă livrările parțiale ale acestei comenzi au fost efectuate la timp, ne rezervăm dreptul fie de a anula soldul comenzii prin scrisoare recomandată simplă, fără ca noi să fim obligați să plătim vreo despăgubire, fie de a pretinde, la discreția noastră, penalitățile care ne-ar putea fi datorate ca urmare a acestei întârzieri. În acest din urmă caz, data scadenței se amână cu o lună de la data primirii bunurilor în fabricile noastre. În cazul în care un furnizor decide în mod unilateral să devanseze data de livrare stabilită în comandă, plata pentru livrare se va face numai în conformitate cu perioada menționată în formularul de comandă, în cadrul condițiilor de plată convenite.


RECEPȚIA BUNURILOR – Cu excepția cazului în care se convine altfel în comandă, bunurile vor fi întotdeauna recepționate la depozitul nostru de recepție, chiar dacă bunurile sunt facturate „franco fabrica furnizorului”. Ne rezervăm dreptul de a face inspecta mărfurile în timpul producției la fabrica furnizorului, fără ca această examinare să reprezinte acceptarea mărfurilor, care trebuie să fie întotdeauna acceptate la depozitul nostru de recepție.


MĂRFURI REFUZATE LA RECEPȚIE PENTRU NECONFORMITATE SAU DEFECTUOSITATE – Orice marfă care nu este conformă cu specificațiile comenzii noastre și care este refuzată la recepție de către magazinul nostru destinatar va fi returnată furnizorului în regim de expediție sau va fi ținută la dispoziția acestuia în magazinul nostru timp de 6 zile de la data notificării noastre de refuz: după această perioadă, depozitarea, în întregime pe riscul furnizorului, îi va fi imputată acestuia pe baza listei de prețuri în vigoare pentru regiunea respectivă.


Pentru orice material defectuos primit, DOURDIN SA nu poate fi trasă la răspundere, iar expeditorul trebuie să ia măsurile necesare, fără facturare suplimentară, pentru a înlocui toate livrările inutilizabile cu altele noi.

FABRICAȚIE – Orice potențial furnizor nu poate, în nici un fel, să divulge sau chiar să se inspire din vreun document (planuri) sau studii efectuate de societatea noastră pentru un proiect care ar putea concura și prejudicia activitatea societății DOURDIN SA. Această clauză este valabilă, de asemenea, pentru toate studiile efectuate în comun sau de către o altă societate la instrucțiunile DOURDIN SA.

Pentru toate piesele pe care le fabricați cu ajutorul planurilor sau indicațiilor DOURDIN, vă angajați să nu comunicați nimănui sugestii, sfaturi, inspirații, piese, planuri minute și altele care ar putea să vă permită dumneavoastră sau altor firme să concureze cu DOURDIN SA,


FACTURI – Facturile trebuie să ne fie trimise în două exemplare în termen de 5 zile de la expedierea bunurilor, menționând numărul nostru de comandă, numele cumpărătorului sau al furnizorului, numele transportatorului și data livrării.
PLATĂ 45 de zile la sfârșitul lunii prin bilet la ordin sau transfer bancar

  • 0,5% reducere pentru plata în numerar.
    JURISDICȚIE – Fără a aduce atingere oricărei stipulații contrare, achizițiile noastre sunt plătibile în LILLE, fără ca o plată excepțională prin cambie să constituie o derogare de la această clauză. Pentru toate litigiile, instanțele din LILLE sunt singurele competente, chiar și în cazul unui recurs în garanție sau al mai multor pârâți.